Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
0 items - 0.00₺ 0

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu satış sözleşmesi, alışverişinizi tamamladıktan sonra tarafınıza iletilecektir.
1. TANIMLAR
Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
İnternet Sitesi: Satıcıya ait www.clarahygienics.com adlı internet sitesini,
Tüketici, Alıcı: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla internet sitesi üzerinden elektronik olarak sürün sipariş eden gerçek veya tüzel kişiyi,
Mal/Ürün: İnternet sitesi üzerinden satışa sunulan ürünleri,
Mesafeli Sözleşme: Satıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,
Kalıcı Veri Saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı İfade eder.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR
2.1 İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın, SATICI tarafından işletilmekte olan www.clarahygienics.com (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) internet sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini belirler. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde yasal mevzuat hükümleri uygulanır.
2.2 Alıcı, satışa konu mal(lar)ıntemel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal(lar) ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal(lar)ısipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. İnternet sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
2.3 Satıcı Bilgileri
Unvanı:
CLARA HYGIENICS KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi:
KUZGUNCUK MAH. SİMİTÇİ TAHİR SK. NO: 32 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
E-posta Adresi: info@clarahygienics.com
MERSİS Numarası: 0211143077400001
Ürün İade Adresi:
Kuzguncuk Mah. Simitçi Tahir Sk. No:32 Üsküdar/İSTANBUL
2.4 Alıcı Bilgileri
Müşteri olarak clarahygienics.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER
Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
4. TESLİMAT
4.2 İnternet sitesi üzerinden ürün satışlarında ürün, alıcının internet sitesi üzerinde belirttiği teslimat adresine veya kendisinin yönlendirdiği adresteki kişi/kuruma, faturasıyla birlikte en geç 30 gün içinde teslim edilir. İnternet Sitesi’nde belirtilen satış fiyatlarına teslim, kargo ücreti dahil değildir; siparişin Satıcı tarafından dönem dönem güncellenecek belirli tutarların üzerinde olması halinde kargo ücreti Satıcı’ya ait olacak olup bu sınırın altında olması halinde kargo ücreti satın alınan ürünlerin bedeline ayrıca eklenecek olup Alıcı tarafından karşılanacaktır. Kargo ücreti, Alıcı tarafından sipariş kaydedilmeden önce belirtilecektir. İşbu teslim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda alıcı, sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, satıcı tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde alıcıya iade eder.
4.3 Sipariş konusu edimin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı bu durumu alıcıya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecek, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade edecektir.
4.4 Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.
5. ÖDEME ŞEKLİ
5.1 Alıcı, kendi anlaşmalı olduğu Bankası ile internet sitesi üzerinden kredi kartı ile tek çekim alışveriş yapabilir. Hizmet bedeli, satışa konu ürün bedeli dışında anlaşmalı olduğumuz kargo firmasına ödeyeceğiniz bir bedeldir. Alıcının kargo hizmet bedeli de dahil toplam ödeyeceği tutar olacaktır. Malın/Ürünün/Hizmetin satış bedeli ve ödeme şekli siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
6. GENEL HÜKÜMLER
6.1 Alıcı, internet sitesinde gösterilen ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul eder.
6.2 Satıcı, sözleşme konusu ürünün eksiksiz bir şekilde, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
6.3 Sözleşmeye konu olan ürünün, internet sitesi üzerinde sahip olması gereken özellikleri taşımaması sebebiyle sözleşmeye aykırılık teşkil etmesi durumunda alıcı, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde bu talep yerine getirilir. Alıcının sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl alıcıya iade edilir. Ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın alıcıya teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Alıcının, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı alıcının seçimlik hakları yukarıda belirtildiği üzere mevcuttur.
6.4 Alıcı tarafından herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün/hizmetin teslimi yükümlülüğünde olmayacaktır.
7. CAYMA HAKKI
7.1 Alıcı, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin mal/ürün satışlarına ilişkin olarak sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
7.2 Alıcının cayma hakkı süresi, ürün alımına ilişkin sözleşmelerde alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Aynı zamanda alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
7.3 Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün esas alınır.
7.4 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, kalıcı veri saklayıcısı ile satıcıya yöneltilmesi gerekmektedir. İlgili hakkınızı www.clarahygienics.com internet sitemiz üzerinden veya info@ clarahygienics.com eposta adresi üzerinden kullanabilirsiniz.
7.5 Satıcı, alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, varsa malın alıcıya teslim, kargo masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade edecektir. Satıcı, söz konusu tüm geri ödemeleri, alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde gerçekleştirecektir.
7.6 Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi satıcıya yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır.
7.7 Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
Özellikle belirtmek gerekir ki, yukarıda da açıklandığı üzere, niteliği itibariyle kozmetik ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Keza teslimden sonra ambalajı, bandı, paketi gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerin ise iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmadığından hiçbir şekilde cayma hakkı kullanılamaz. Ürün ambalajının açılması cayma hakkının istisnası kapsamındadır.
8. MÜCBİR SEBEPLER
8.1 Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu en kısa sürede bildirecektir.
8.2 Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep durumu 30 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
9. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE DELİL
9.1 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
9.2. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturacaktır.
10. KABUL BEYANI
10.1 Alıcı, İnternet Sitesinde yer alan ve işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünlerin temel özellik, nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, satıcı ve satışa konu ürünler ile ilgili diğer tüm hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda onay, kabul iznini vererek ürünleri sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
11. YÜRÜRLÜK
11.1 İşbu Sözleşme, taraflarca okunarak, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak ve olumlu bir fiili hareket olarak ödeme yapmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.